Bent u verzekerd bij een ongeval tijdens het thuiswerken?

Tijdens en na corona is telewerken steeds meer de norm geworden. Hierbij komt natuurlijk de vraag kijken hoe het zit met de verzekeringsdekking bij ongevallen thuis tijdens de werkuren. Deze blogpost zal helderheid bieden aan iedereen die van thuis werkt.

De basis: arbeidsongevallenverzekering

In België zijn alle werkgevers wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun werknemers. Dit biedt dekking voor ongevallen die gebeuren tijdens en door het uitvoeren van het werk, ongeacht waar ze zich bevinden. Dat betekent dus ook, als u thuiswerkt en een ongeval krijgt tijdens de werkuren of bij het uitvoeren van werkgerelateerde taken, u in principe gedekt bent door de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever.

Wat wordt beschouwd als een werkgerelateerd ongeval?

Het vaststellen van een werkgerelateerd ongeval bij telewerken kan een moeilijke opgave zijn. In principe wordt elk ongeval dat plaatsvindt tijdens de werkuren en in direct verband staat met de uitvoering van uw werk, beschouwd als een werkgerelateerd ongeval. Dit kan heel breed gaan. Van een val tijdens het halen van documenten tot een blessure door langdurig neer te zitten in een niet ergonomische werkhouding.

Grenzen aan de dekking

Hoewel de arbeidsongevallenverzekering dekking biedt voor telewerkers, zijn er enkele beperkingen en voorwaarden waarmee u rekening moet houden:

  • Werkuren en -taken: Het ongeval moet plaatsvinden tijdens de vastgelegde werkuren en bij het uitvoeren van werkgerelateerde taken.
  • Bewijslast: Het kan nodig zijn om aan te tonen dat het ongeval werkgerelateerd was, wat soms lastiger is bij telewerken.
  • Preventie en veiligheid: Werknemers zijn ook verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving thuis, in lijn met de richtlijnen van hun werkgever.

Tips voor telewerkers en werkgevers

Voor telewerkers is communicatie op voorhand cruciaal, zodat je weet wat er van jou verwacht wordt als je thuis werkt. Deze helderheid helpt om misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat je gedekt bent door de arbeidsongevallenverzekering. Daarnaast is het inrichten van een goede werkplek essentieel. Een ergonomische inrichting van je thuiswerkplek kan veelvoorkomende kwalen voorkomen. Mocht je toch een ongeval ervaren tijdens de werkuren thuis, meld dit dan direct aan je werkgever. Ookal twijfel je of het incident wel onder de verzekering valt.

Voor werkgevers ligt de nadruk dan weer op het maken van duidelijke afspraken rond telewerken. Dit begint met het opstellen van richtlijnen en verwachtingen. Dit is inclusief veiligheidsvoorschriften om ervoor te zorgen dat werknemers weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze veilig vanuit huis kunnen werken. Het is ook belangrijk om open te zijn over de rechten en plichten die werknemers hebben met betrekken tot arbeidsongevallenverzekering. Bied daarnaast ook ondersteuning bij het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek. Dit kan gaan van adviezen bieden tot het aanbieden van materiaal.

Conclusie

Telewerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van verzekering en veiligheid. Hoewel de arbeidsongevallenverzekering dekking biedt voor ongevallen tijdens het telewerken, is het essentieel om duidelijke afspraken te maken en preventieve maatregelen te nemen. Zowel werknemers als werkgevers spelen een rol in het waarborgen van een veilige en productieve thuiswerkervaring. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie of behoefte hebben aan advies, aarzel dan niet om contact op te nemen met een professionele verzekeringsmakelaar.