Tips en advies. Hoe verzeker ik mijn bouwwerf?

Bij een bouw of verbouwing is veel geld gemoeid. Een goede dekking is dus van groot belang. Daarom bestaat er een speciale verzekering voor werven, de zogenaamde verzekering “Alle bouwplaatsrisicio’s”, kortweg ABR-verzekering.

Zo’n ABR-verzekering zorgt dat je als bouwheer of eigenaar maximaal beschermd bent en je niet te veel zorgen moet maken over wie aansprakelijk is voor schade.

Er zijn immers heel wat mensen aan het werk en die kunnen allemaal fouten maken. Bovendien kan de schade erg verschillend zijn: schade aan de (toekomstige) woning zelf door een brand, door weersomstandigheden, maar ook schade bij anderen, zoals de buren in een aanpalende woning, enzovoort.

Wat deze verzekering dekt, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Maar doorgaans kan je ervan uitgaan dat het volgende gedekt is:

  • Materiele schade en iedere diefstal op de werf in opbouw, met inbegrip van de bouwmaterialen en –elementen, alsook aan de technische installaties en uitrustingen (sanitaire voorzieningen, centrale verwarming,…). Dat geldt bij schade door natuurkrachten, een (gedeeltelijke) instorting, een brand of een ontploffing, diefstal of vandalisme, …
  • Schade aan anderen (derden) – en dus ook jouw aansprakelijkheid als (ver)bouwer of eigenaar tegenover derden door de bouwwerkzaamheden. Denk maar aan barsten, insijpelend water of een verzakking in de woning van de buren door jouw grondwerken of een stuk gevel in aanbouw dat neerstort op een geparkeerde auto.
  • Je kan materiele schade aan jouw goederen – veroorzaakt door de werf in opbouw eventueel bijkomend verzekeren.
  • Een andere bijkomende dekking die je al dan niet kan kiezen voorziet in een dekking van de materiele schade aan de tijdelijke installaties en werktuigen.

Aandachtspunten

  • Ga het contract aan vóór de werken starten.
  • Let niet alleen op de premie, kijk zeker ook naar de dekkingen, eventuele vergoedingsplafonds, de uitsluitingen en de franchise.
  • de algemene aannemer of de architect zorgt soms voor een algemene ABR-verzekering die alle (onder)aannemers alsook  hun klant (de bouwheer) dekt in het kader van de werken. Kijk dat na en vraag een schriftelijk bewijs dat jouw werf, jouw aansprakelijkheid ook gedekt is. Het zou trouwens kunnen dat de bank bij wie je gaat lenen, hiernaar vraagt.
  • Kijk na hoelang de dekking loopt en neem voldoende marge. Een bouw of verbouwing durft immers wel eens langer te lopen dan voorzien. Verleng indien nodig.
  • Bekijk goed wat wel en niet gedekt is. Bepaalde financiële gevolgen, bijvoorbeeld extra huur die je moet betalen omdat de werken langer duren of inkomensverlies door schade, zijn doorgaans niet gedekt.
  • Let ook op: slecht uitgevoerde werken of werken die niet conform uitgevoerd zijn met de plannen vallen op zich niet onder de dekking

bron http://www.assuralia.be

,